آیا نداشتن تابعیت مضاعف تشدیدکننده مجازات است؟

مبادله زندانیان در روز آغاز اجرای “برجام” هر چند با استقبال گسترده مواجه شد اما این سؤال را ایجاد کرد که چرا آن‌ دسته از زندانیان سیاسی که تنها تابعیت ایرانی دارند، آزاد نمی‌شوند؟