۶۱۸ واحد صنعتی و غیرصنعتی در استان لرستان تعطیل شدند

‌مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان گفت که مدیران دستگاه‌های اجرایی برایشان مهم نیست واحدهای زیرمجموعه‌شان تعطیل هستند.