۱۲۷ ایرباس به ناوگان هوایی ایران اضافه می‌شوند

ایران با لغو تحریم‌های اقتصادی، در صدد تقویت و نوسازی ناوگان هوایی خود برآمده است. وزارت راه از سفارش ۱۲۷ ایرباس و جریان داشتن مذاکره با کنسرن بوئینگ خبر داد.