اعدام نوجوانان؛ گزارش عفو بین‌الملل از لاپوشانی‌های دولت ایران

۷۳ مورد از اعدام نوجوانان در فاصله میان سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ در گزارش عفو بین‌الملل لیست شده و به پرونده شماری از نوجوانان در صف اعدام نیز پرداخته شده است.