Share

علیرضا الماسوندی، مدیرعامل پیشین شرکت مدیریت منابع آب ایران با ابراز نگرانی از وضعیت بحرانی منابع آبی می‌گوید که مصرف آب کشاورزی در کشور سالانه باید به میزان ۲۰ میلیارد مترمعکب کاهش پیدا کند.

aab

الماسوندی، امروز سه‌شنبه ششم بهمن به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفت که مصرف آب کشاورزی در ایران بر پایه آخرین آمار به ۹۱ میلیارد مترمکعب در سال رسیده است.

میزان مصرف آب در ایران سالانه حدود ۹۵ میلیارد مترمکعب است که از این رقم ۹۱ میلیارد مترمکعب صرف کشاورزی و چهار میلیارد مترمکعب نیز صرف آب آشامیدنی شهر‌ها و روستا، صنعت و پارک‌ها می‌شود.

به‌گفته الماسوندی، در چند سال اخیر به دلیل برداشت‌های بی‌رویه از آب زیرزمینی، حدود ۳۰۰ دشت از مجموع ۶۰۹ دشت در ایران، «ممنوعه هستند.»

دشت‌های ممنوعه، دشت‌هایی هستند که سطح آب‌های زیرزمینی در آن‌ها به شدت کاهش یافته اما در اغلب این دشت‌ها با وجود این‌که نام ممنوعه دارند، برداشت آب همچنان ادامه دارد.

برداشت بی‌رویه آب از ذخایر زیرزمینی در ایران باعث شده تا در بعضی از این دشت‌ها، چاله‌ها و شکاف‌هایی با عرض یک تا دو متر و عمق چندین متر در سطح زمین شکل بگیرد.

الماسوندی می‌گوید در حال حاضر ۶۸ درصد از آب زیرزمینی و ۳۲ درصد از آب‌های سطحی در ایران مصرف می‌شود.

از خشکسالی و برداشت بی‌رویه آب توسط چاه‌های کشاورزی در ایران به‌عنوان دلایل شدت بحران آب در کشور نام برده می‌شود.

Share