اسباب‌کشی از زابل، قدغن!

محسن کاکارش- نگرانی درباره نسبت جمعیتی سنی و شیعه در ایران موضوع تازه‌ای نیست. چند سال پیش علمای شیعه نسبت به افزایش جمعیت اهل سنت هشدار داده بودند که با واکنش علمای سنی روبه‌رو شد.