عفو بین‌الملل: قوانین حقوقی در ایرانِ پس از انقلاب، ناقص و ناکارآمد

سازمان عفو بین‌الملل با انتشار گزارشی در سالگرد پیروزی انقلاب، عدالت کیفری در ایران را به چالش کشیده و از وضعیت حقوق مدنی شهروندان در چهار دهه گذشته، انتقاد کرده است.