بحران پسماندها در ایران: گذر از دفن‌محوری به دستگاه‌های زباله سوز

با وجود آنکه تنها یک درصد زباله‌های ایران بازیافت می‌شود اما شهرداری می‌گوید از سال ۸۴ تاکنون کاملاً امکان تفکیک، ریجکت و تبدیل زباله به کمپوست وجود دارد.