مرحله سوم واگذاری بناهای تاریخی: مزایده ۲۰ بنا در ۱۰ استان ایران

صندوق احیای اماکن تاریخی پیرو مصوبه هیئت دولت بناهای تاریخی دیگری را به مزایده گذاشت. قیمت بنایی مانند قلعه حاج وکیل در اراک یا حمام اتحادیه فقط: ۷۵۰ میلیون تومان.