پایان همکاری با سازمان ملل متحد و آغاز تنهایی زاگرس

یک دهه همکاری سازمان ملل متحد و ایران برای «حفاظت و توسعه پایدار زاگرس» در حالی پایان یافت که سال گذشته تنها حدود ۱۰ درصد از اهداف این پروژه حاصل شده است.