سد گتوند؛ با کابوس خوزستان چه باید کرد؟

مجید محمدی محقق- مدت‌ها است که تخریب سد گتوند به عنوان یک راه‌حل مطرح است. راه‌حلی که هزینه آن حدوداً یک سوم هزینه ساخت خود سد است. با گتوند چه باید کرد؟