فرمانده سپاه گروهی از مسئولان جمهوری اسلامی را «عامل نفوذ» خواند

با آغاز تبلیغات نامزدهای مجلس شورای اسلامی فرماندهان سپاه تحرک تبلیغاتی خود را به منظور «هدایت آرا» به نفع نامزدهای همسو با سپاه و رهبر جمهوری اسلامی افزایش دادند.