زبان مادری، دغدغه‌ای برای ۴۰ درصد مردم ایران

امید رضایی- ۲۱ فوریه روز جهانی زبان مادری است. حدود ۴۰ درصد از مردم ایران با زبانی غیر از فارسی بزرگ می‌شوند و آموزش به زبان مادری، می‌تواند بر سرنوشت آن‌ها اثرگذار باشد.