باغ وحش تعز در یمن: حیوانات همدیگر را می‌خورند

«این باغ وحش تصویری از جهنم بر روی زمین است. لحظه‌ای که وارد باغ وحش شدم، حیوانات از گرسنگی له له می‌زدند، خونریزی داشتند و در همین حال برای خوردن یکدیگر با هم می‌جنگیدند.»