کیوان کریمی، راوی دیوارهای تهران

کیوان کریمی یک سینماگر اجتماعی است. او در مستند «نوشتن بر شهر» با دیوارنگاره‌ها روایتی متفاوت از نهضت سبز به دست می‌دهد. نگاهی به جهان آثار او از دید چند کارشناس.