Share

در ایالت تگزاس آمریکا یکی مرد زندانی با تزریق سم اعدام شد.

edam

این مرد ۵۸ ساله کوی وسبروک نام داشت. او پنج نفر، از جمله همسر سابقش را در سال ۱۹۹۷ به قتل رسانده بود.

وسبروک ساعت ۲۰ چهارشنبه ۹ مارس / ۱۹ اسفند به‌وقت محلی در شهر هانتسویل در اتاق مرگ اعدام شد.

مراسم اعدام او به‌دلیل درخواست تجدیدنظر در آخرین دقایق، با دو ساعت تأخیر همراه شد.

اعدام او چهارمین اعدام در تگزاس و هشتمین اعدام در کل آمریکا در یک سال اخیر بود.

این اعدام همچنین پانصدوسی‌وپنجمین اعدام در تگزاس از سال ۱۹۷۶ است. در این تاریخ بود که دادگاه عالی ایالات متحده مجازات اعدام را ابقاء کرد.

تگزاس بیشترین اعدام‌ها در میان ایالت‌های آمریکا را دارد.

Share