برابر شدن دیه زن و مرد در صنعت بیمه، با تایید شورای نگهبان

یک عضو حقوقدان شورای نگهبان، از قانونی شدن پرداخت دیه برابر برای زن و مرد در حوادث رانندگی خبر داد. قانونی که تنها شامل حال شرکت‌های بیمه می‌شود.