ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

اطلس دیجیتال زندانیان سیاسی ایران منتشر شد

اتحاد برای ایران، اطلس دیجیتالی از زندانیان سیاسی و زندان‌های ایران منتشر کرده است. در این اطلس ۵۰ زندان، ۸۵۲ زندانی و ۲۱۶ قاضی مرتبط با زندانیان سیاسی معرفی شده‌اند.

گروه غیر‌انتفاعی اتحاد برای ایران، اطلسی دیجیتال از زندان‌ها و زندانیان سیاسی در ایران منتشر کرده است. در این اطلس که در سایت این گروه قابل دسترسی‌ست، ۱۵۰ زندان، ۸۵۲ زندانی و ۲۱۶ قاضی مرتبط با زندانیان سیاسی معرفی شده‌اند.

اتحاد برای ایران می‌گوید که هدفش از تولید این اطلس حمایت از زندانیان سیاسی با انتشار اطلاعات آن‌ها و پرده‌برداری از نقض سازمان‌یافته حقوق‌شان در ایران است.

این اطلس که کار بر روی آن از پنج سال پیش آغاز شده است، قصد دارد شرایط فعلی زندانیان سیاسی در ایران را مستند‌سازی کند و وقتی شرایط این زندانیان عوض می‌شود، این تغییر را ثبت کند.

سایت اتحاد برای ایران در معرفی این اطلس می‌گوید که اطلاعات این اطلس، نورافکنی بر رفتار دستگاه قضایی ایران است. به این ترتیب هر گاه دادگاهی آزادی شهروندی را به جرم استفاده از حقوقش سلب می‌کند، این رویداد ثبت می‌شود و به اطلاع افکار عمومی می‌رسد.

در بخش‌های مختلف این اطلس اطلاعات متنوعی درباره زندانیان سیاسی وجود دارد. از جمله این‌که این اطلس نشان می‌دهد بیش از یک‌سوم زندانیان سیاسی از اقلیت‌های قومی ایران هستند.

این مجموعه همچنین نوع رفتار قاضی‌ها با متهمان و احکامی را که برای محکومان سیاسی صادر کرده‌اند نشان می‌دهد.

این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی تاکید دارند هیچ‌کس به دلیل عقایدش در ایران زندانی نیست.

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.