تریاک و تعطیلات نوروزی؛ در جست‌و‌جوی فراموشی

روزبه حمید- مجموعه قوانین سخت‌گیرانه مجازات اسلامی برای مبارزه با مواد مخدر به جایی نرسیده است. در این میان، علت فراوانی مصرف تریاک و دوام اجتماعی گرایش به آن چیست؟