حسین نوش‌آذر: سفر به صفر

۱۳۰ سال از انقلاب ایران گذشته. از منابع نفتی چیزی باقی نمانده و توفان‌های مهیب شن شهرهای بزرگ را بلعیده‌اند زن و مرد جوانی به ایران سفر می‌کنند.