مولاوردی: هنوز به برابری دیه زن و مرد نرسیده‌ایم

معاون رئیس‌جمهور ایران در امور زنان و خانواده می‌گوید اصل مسئله دیه زنان در قانون مجازات اسلامی همچنان باقی‌ست.