«توافق سپاه و دولت برای ۱۰ ابر پروژه»

سپاه پاسداران با اسم رمز «اقتصاد مقاومتی» کلید دولت در تجارت خارجی را «زنگ‌زده» می‌داند و ۱۰ «ابر پروژه» ملی اقتصاد ایران را می‌خواهد.