اوراق پاناما؛ خانه از پای‌بست ویران است

ریشه تبدیل‌ پاناما به بهشت مالیاتی را باید در تاریخ بنیان‌گذاری آن جست‌وجو کرد. با کمک آمریکا، در اوایل قرن بیستم پاناما از کلمبیا جدا شد تا محل ثبت نفتکش‌های استاندارد اویل شود که در پی دور زدن قوانین و مقررات مالیاتی ایالات متحده بود. بعدها وال‌استریت هم به این بهشت پرسود پیوست.