نمایشگاه کتاب تهران، بدون سانسور در “شهر باران”

آیدا قجر – هم‌زمان با برگزاری نمایشگاه کتاب تهران در “شهر آفتاب”، نمایشگاه کتاب دیگری هم با شرکت ناشران ایرانی در خارج از کشور برگزار می‌شود. نمایشگاهی از کتاب‌های سانسور نشده.