زندگی کارگران در ایران، هر روز بدتر از دیروز

بهرنگ زندی- کارگران ایران امسال در حالی به استقبال روز جهانی کارگر می‌روند، که از ١١ اردیبهشت سال ۹۴ تاکنون، وضعیت معیشتی و صنفی آن‌ها روز به روز بدتر شده است.