Share

پس از غرق شدن یک قایق پناهجویان در روز یکشنبه ۱۷ آوریل / ۲۹ فروردین در دریای مدیترانه، ابعاد فاجعه بیشتر روشن شد.

Refugees

کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهجویان می‌گوید ۵۰۰ پناهجو در این حادثه کشته شدند. تنها ۴۱ نفر، شامل ۳۷ مرد، سه زن و یک کودک از این فاجعه جان سالم به‌در بردند. آن‌ها از کشورهای اتیوپی، سومالی، سودان و مصر بودند و از شهر ساحلی طُبروق لیبی با قایق به سمت اروپا حرکت کرده بودند.

جان به‌در بردگان از حضور ۲۰۰ پناهجو بر قایق ۳۰ متری سخن گفته‌اند. در دریا قاچاقچیان آن‌ها را به قایق چوبی دیگری منتقل کرده‌اند که آن قایق خود چند صد پناهجو را حمل می‌کرد و بعد در دریا غرق شد.

هنوز اطلاعی دقیقی از چگونگی غرق شدن این قایق چوبی در دسترس نیست.

درست یک سال پیش در سواحل لیبی یک قایق پناهجویان غرق شد و ۷۰۰ نفر کشته شدند. این رویداد بزرگترین فاجعه غرق شدن پناهجویان در دریای مدیترانه بود.

Share