Share

در جمهوری کنگو شبکه تلویزیونی جدیدی برای قاره آفریقا راه‌اندازی شد که شاخه‌ای از شبکه «ِیورونیوز» است.

africanews

این شبکه تلویزیونی «آفریقانیوز» نام دارد و هدف آن پوشش خبری تمام کشورهای قاره آفریقاست.

«آفریقانیوز» در حال حاضر به دو زبان انگلیسی و فرانسوی پخش می‌شود اما بعد قرار است به زبان‌های «سواحلی» و «هوسه» نیز پخش شود.

زبان «سواحلی» در شرق و تا حدودی مرکز آفریقا به‌کار می‌رود و زبان اول حدود پنج میلیون نفر و زبان دوم حدود ۵۰ میلیون نفر است. زبان «هوسه» یکی از زبان‌های چادی و زبان اول حدود ۳۵ میلیون نفر در بخش‌هایی از شرق و مرکز آفریقا است. تخمین زده می‌شود نزدیک به ۱۸ میلیون نفر نیز این زبان را به‌عنوان زبان دوم به‌کار ببرند.

دفتر اصلی «یورونیوز» در شهر لیون فرانسه است که بخش بزرگی از آن از سال گذشته به یک تاجر مصری تعلق دارد.

Share