۶۰ درصد واحدهای تولیدی در ایران تعطیل یا نیمه تعطیل هستند

عباس پاپی‌زاده، نماینده مجلس ایران می‌گوید که روند ایجاد اشتغال و تولید در ایران «متناسب با نیاز جامعه نیست و سبب ایجاد نارضایتی شهروندان شده است».