مراکز حوزویِ زیر نظر رهبری و بودجه آن‌ها

محمد موسوی − دیگر از آن حجره‌های نمور و آن حوض بزرگ که طلاب صبح‌های زمستان، یخش را می‌شکستند و با آب سرد وضو می‌گرفتند خبری نیست. تنها یک خاطره نوستالوژیک از آن‌ها مانده است.