ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

● دیدگاه

خامنه‌ای و سودای ناممکن اسلامی کردن دولت و جامعه و تمدن

اکبر گنجی − خطای مهلک خامنه‌ای این است که همچنان گمان می‌کند یک دولت به اصطلاح اسلامی قادر خواهد بود جامعه را اسلامی سازد. یعنی درست همانگونه که شهرداری برج میلاد را ساخت، دولت اسلامی هم می‌تواند جامعه اسلامی را بسازد.

پروژه انقلاب اسلامی و حکومت اسلامی هیچ گاه طرح روشنی نبوده و در طول زمان همیشه شکل و محتوایش تغییر کرده و تغییر خواهد کرد. این امر دلایل بسیاری داشته و دارد. اولاً: امر روشن مدونی به نام اسلام وجود ندارد. در جهان واقع، "اسلام ها" وجود دارند که خود آنها هم بسیار قابل قبض و بسط‌اند. ثانیاً: مدرنیته و نهادهای مدرن در حال تغییر دائمی بوده و به تحول خود ادامه خواهند داد. ثالثاً: وقتی در دوران مدرن گروهی از مسلمان‌ها اقدام به ترکیب اسلام با مفاهیم مدرنی چون ایدئولوژی، انقلاب، حکومت، دولت، جمهوری، پارلمان، دانشگاه، علوم طبیعی و انسانی تجربی، و...کردند، معجون‌هایی اختراع کردند که از پیش برای هیچ کس قابل انتظار نبود. اینک آنها قصد دارند "تمدن اسلامی" را بسازند که متفاوت از آن دیگری است، از "تمدن غربی" که جاهلیت است به تعبیر سید قطب و سید علی خامنه‌ای.

آیت‌الله خامنه‌ای در ششم اردیبهشت ۹۵ در دیدار با اعضای شورای‌عالی "مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت"، هدف انقلاب اسلامی را ساختن "تمدن اسلامی" دانست و ضمن نقد و رد مبانی غلط و ناکارآمدی الگوهای توسعه غربی و جهانی، از ضرورت ارائه‌ الگوی جدید اسلامی - ایرانی سخن گفت.

به گفته او، "کار جهادی و انقلابی"، "استفاده از ظرفیت غنی و قوی منابع اسلامی و حوزه‌های علمیه"، "برخورداری از قوت علمی" و "گفتمان‌سازی" شرط لازم برساختن "الگوی جدید اسلامی- ایرانی" است.

آیت‌الله خامنه‌ای دست یابی به اهداف انقلاب اسلامی را منوط به پنج مرحله می‌داند: اول- شکل گیری انقلاب اسلامی. دوم- تشکیل نظام اسلامی (جمهوری اسلامی). سوم- تشکیل دولت اسلامی (مرحله فعلی). چهارم- تشکیل جامعه اسلامی. پنجم- تحقق تمدن اسلامی.

اکبر گنجی

به نظر آیت‌الله خامنه‌ای تا وقتی دولت اسلامی، براساس الگوها و معیارهای کاملاً اسلامی محقق نشود، نوبت به تشکیل جامعه اسلامی نمی‌رسد. بدین ترتیب، دولت کاملاً اسلامی پیش شرط وجودی جامعه اسلامی است.

مطابق مدعای او، هر سه مرحله پایانی منوط به ارائه "الگوی پیشرفت اسلامی- ایرانی" است و الگوهای غربی / جهانی موجود و آزموده شده نا کارآمد و نامطلوب هستند. چرا؟ برای این که :

"الگوهای رایج توسعه، از لحاظ مبانی، غلط و بر پایه‌ی اومانیسم و اصول غیر الهی هستند و از لحاظ آثار و نتایج نیز نتوانسته‌اند وعده‌هایی را که درخصوص ارزش‌هایی نظیر آزادی و عدالت داده بودند، محقق کنند".

الگوهای موجود نا کارآمد بوده و هستند چون با وجود اجرای آنها هنوز شاخص‌هایی نظیر بدهی‌های کلان مالی دولت‌ها، بیکاری، فقر و اختلاف طبقاتی شدید وجود دارد و به اخلاق، عدالت، معنویت و امنیت هم دست نیافته‌اند.

درباره مدعیات و آرای آیت الله خامنه‌ای سخنان بسیاری می‌توان گفت. ما صرفاً به چند نکته بسنده خواهیم کرد:

یکم- تمایز جمهوری اسلامی از دولت اسلامی

آیت‌الله خامنه‌ای میان مرحله دوم- یعنی نظام اسلامی / جمهوری اسلامی- و مرحله سوم- یعنی تشکیل دولت اسلامی- تمایز قائل می‌شود. مبنای این تمایز چیست؟

دولت نهادی سازمان یافته، غیر شخصی، دارای مرزهای مشخص، جمعیت معین، و... است که انحصار کاربرد مشروع خشونت را در اختیار دارد. متفکرانی چون چارلز تیلی و دیوید هلد زمان پیدایش دولت ملی مدرن را به قرن دهم میلادی باز می‌گردانند اما متفکرانی چون اندرو وینست و پری اندرسون قرن شانزدهم میلادی را زمان پیدایش دولت ملی مدرن می‌دانند.

پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل جمهوری اسلامی معنایی جز تشکیل دولت به اصطلاح "اسلامی" نداشت. فقیهان کنترل دولت را در اختیار گرفتند. به دو علت نیز آن را جمهوری اسلامی نامیدند: الف- قرار گرفتن ولی فقیه در رأس نظام سیاسی که مشروعیت بخش به همه قوا و نهادها بود. ب- اجرای احکام فقهی به پشتوانه قوه قهریه دولتی.

بدین ترتیب، دولت به اصطلاح "اسلامی" تشکیل شده است. یعنی همان چیزی که "جمهوری اسلامی" نامیده می‌شود.

دوم- دولت اسلامی

آیا نهاد مدرن و سکولاری چون دولت، دینی / اسلامی کردنی است؟ یعنی آیا به صرف قرار گرفتن یک فقیه در رأس حکومت و اجرای احکام فقهی (سبک زندگی برساخته مردم جزیرة العرب پیش از اسلام)، دولت دینی / اسلامی می‌شود؟

فرض کنیم که فقیهان و مسلمانان بخواهند دولتی اسلامی تشکیل دهند. آیا می‌توانند چنین کنند؟ همیشه باید به فاصله عمیق خواستن و توانستن فکر کرد. تا حدی که من می‌فهمم، مسلمانان حتی اگر بخواهند، نمی‌توانند دولت اسلامی تشکیل دهند. برای این که اساساً اسلام و دیگر ادیان فاقد نیازهای ضروری دولت مدرن بوده و هستند. (درباره دلایل این مدعا پیش از این بسیار سخن گفته ایم، از جمله رجوع شود به مقاله بلند "اسلام سکولار پاد زهر تروریسم اسلام‌گرا" که متن انگلیسی اش در هافینگتون پست و متن فارسی اش در رادیو فردا منتشر شد).

سوم- الگوهای جهانی توسعه و الگوی اسلامی

آیت‌الله خامنه‌ای مخالف الگوهای موجود توسعه جهانی و غربی است. "نقد جدی و قوی الگوهای رایج توسعه جهانی" و "مشخص شدن مرزبندی‌ها و تمایزات الگوی ایرانی- اسلامی با نسخه‌های فراوان و مکاتب موجود در دنیا" را شرط لازم برساختن "الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت" به شمار می‌آورد.

مقایسه کمونیست‌های چینی و فقیهان ایرانی از این منظر بسیار عبرت آموز است. آنها کمونیست‌های بسیار معتقدی بودند. با استفاده بی رحمانه از سرکوب قصد داشتند تا صدها میلیون چینی را کمونیست سازند. انقلاب فرهنگی چین با نتایج فاجعه بارش هدفی جز کمونیستی کردن دانشگاه‌ها و کل جامعه چین را تعقیب نمی‌کرد.

جانشینان مائو وقتی نتایج فاجعه بار را به چشم دیدند، به "محک تجربه" گردن نهادند. چین تک حزبی و به ظاهر کمونیست باقی ماند. اما درست همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۹۷۹، کمونیست‌های چینی، رها کردن خود و جامعه از اقتصاد کمونیستی را آغاز کردند.

به گزارش بانک جهانی رشد اقتصادی (GDP) چین طی دوره ۳۴ ساله ۲۰۱۴- ۱۹۸۱، به ترتیب، ۲ / ۵، ۹، ۸ / ۱۰، ۲ / ۱۵، ۶ / ۱۳، ۹ / ۸، ۷ / ۱۱، ۳ / ۱۱، ۲ / ۴، ۹ / ۳، ۳ / ۹، ۳ / ۱۴، ۹ / ۱۳، ۱ / ۱۳، ۱۱، ۹ / ۹، ۲ / ۹، ۹ / ۷، ۶ / ۷، ۴ / ۸، ۳ / ۸، ۱ / ۹، ۱۰، ۱ / ۱۰، ۴ / ۱۱، ۷ / ۱۲، ۲ / ۱۴، ۶ / ۹، ۲ / ۹، ۶ / ۱۰، ۵ / ۹، ۸ / ۷، ۷ / ۷، ۳ / ۷ درصد بوده است. یعنی میانگین رشد اقتصادی چین در این دوره ۵ / ۹ درصد بوده است. اما بنابر همین گزارش، میانگین رشد اقتصادی جمهوری اسلامی در همین دوره ۸ / ۲ درصد بوده است.

این سیاست اقتصادی همراه با سیاست ضروری تغییر سیاست خارجی و بهبود روابط با آمریکا و دیگر دولت‌های غربی بود. اگر آنان به سیاست خارجی کمونیستی مبارزه طلبانه با "دولت‌های امپریالیستی غربی" ادامه می‌دادند، هرگز نمی‌توانستند به این وضعیت اقتصادی دست یابند که به معنای واقعی کلمه دگرگونی‌های عمیق و بنیادی پدید آورد. دگرگونی‌هایی که مطابق برخی پیش بینی ها، چین را طی ۱۰ تا ۱۵ سال آینده به قدرت اول اقتصادی جهان تبدیل خواهد کرد.

نگاهی به تراز تجاری چین و آمریکا در ۶ سال گذشته بسیار روشنگر است :

سالصادرات آمریکا به چینصادرات چین به آمریکاتراز منفی
۲۰۱۰۹۱٬۹۱۱٬۱۳۶۴٬۹۵۲٬۶۲۷۳٬۰۴۱٬۶
۲۰۱۱۱۰۴٬۱۲۱٬۵۳۹۹٬۳۷۱٬۲۲۹۵٬۲۴۹٬۷
۲۰۱۲۱۱۰٬۵۱۵٬۶۴۲۵٬۶۲۶٬۲۳۱۵٬۱۱۰٬۶
۲۰۱۳۱۲۱٬۷۳۶٬۴۴۴۰٬۴۴۷٬۷۳۱۸٬۷۱۱٬۳
۲۰۱۴۱۲۴٬۰۲۴٬۰۴۶۶٬۶۵۶٬۵۳۴۲٬۶۳۲٬۵
۲۰۱۵۱۱۶٬۱۸۶٬۳۴۸۱٬۸۸۰٬۸۳۶۵٬۶۹۴٬۵

آری، چین در سال گذشته ۴۸۱ میلیارد دلار به آمریکا صادر کرده و تراز آمریکا با چین منفی ۳۶۵ میلیارد دلار بوده است. همه آمریکا پر از کالاهای ساخت چین است و کمونیست‌های چینی این گونه "امپریالیسم" را فتح کردند. محله‌های چایناتان آمریکا که جای خود را دارد.

آری چین همچنان با تبعیض و شکاف عمیق طبقاتی روبروست. اما از منظر عدالت اجتماعی، انقلاب عظمی در این مدت رخ داد و "رشد اقتصادی چین براساس صادرات، موجب کاهش فقر صدها میلیون نفر شده است" (جوزف استیگلیتز، نگاهی نو به جهانی شدن، ترجمه مسعود کرباسیان، نشر چشمه، چاپ سوم، ص ۳۲). استیگلیتز- برنده نوبل اقتصاد و ناقد جدی بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سرمایه داری افسارگسیخته آمریکا- در سال ۲۰۰۶ می‌نویسد: "از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰ درآمدها در چین ۱۳۵ درصد افزایش یافت" (پیشین، ص ۶۵).

جمهوری اسلامی با مسئله فقر چه کرد؟ شمار فقرا در این دوران کاهش یافت یا افزایش؟

چهارم- اعتراف به شکاف و حاکمیت دوگانه

در بند دوم توضیح دادیم که تفکیک خامنه‌ای از نظام اسلامی و دولت اسلامی موجه نبوده و نیست. خامنه‌ای دوران اصلاحات را بدترین دوره‌ها به شمار می‌آورد و پس از پیروزی محمود احمدی نژاد- که نظراتش از همه بیشتر به او نزدیک بود و یکی از بهترین دولت‌های پس از مشروطه بود- با خشنودی تمام بارها و بارها پایان حاکمیت دوگانه- تعارض بخش‌های انتخابی با بخش‌های انتصابی- را اعلام کرد.

اما مسئله حاکمیت دوگانه به نحو دیگری بروز کرده و خامنه‌ای به شدت ترسیده و نگران است. مردم با مشارکت اعتراضی در انتخابات مهمترین یارانش را حذف می‌کنند. خامنه‌ای خودش، بیت اش، نیروهای نظامی / امنیتی و بخش‌های انتصابی را "نظام اسلامی" به شمار می‌آورد و قوه مجریه و هر نهاد انتخابی ای دیگری را که تابع محض او نباشد، "اسلامی ناشده" می‌خواند. وقتی از ضرورت تشکیل دولت اسلامی سخن می‌گوید، به احتمال بسیار به شکاف انتخابی / انتصابی یا حاکمیت دوگانه نظر دارد.

پنجم- ساختمان سوسیالیسم و ساختمان اسلام

کمونیست‌ها زمانی به دنبال ساختن "ساختمان سوسیالیسم" و "انسان طراز نوین" بودند. تصور آنان از جامعه، مانند تصور معماران بودند. معمارانی که یک ساختمان را می‌ساختند. وقتی می‌توان پل، جاده، برج، و...ساخت؛ چرا نتوان جامعه را هم به همین ترتیب ساخت و انسانی طراز نوین خلق کرد؟

شانزده سال پیش در مقاله "اصلاحگری معمارانه" این مدعا را نقد و رد کردم. جامعه امری نیست که عده‌ای مهندس و معمار از بالا- یعنی دولت- آن را مطابق الگویی خاص بسازند و به شکل مطلوب و مورد نظر خود در آورند. انسان‌ها مومی در دستان دولت نیستند که به هر شکلی بخواهند بتوانند درشان بیاورند.

انقلاب فرهنگی کمونیست‌های چینی و روسی کاملاً شکست خورد. انقلاب فرهنگی جمهوری اسلامی هم که با تقلید از مدل‌های چینی / روسی صورت گرفت، کاملاً شکست خورده است. به همین دلیل خامنه‌ای و مریدانش همچنان از سکولار بودن دانشگاه‌ها می‌نالند و از ضرورت اسلامی کردن دانشگاه‌ها و علوم انسانی سخن می‌گویند.

درست یک روز پس از سخنرانی خامنه‌ای- در ۷ ارديبهشت ۱۳۹۵- آیت‌الله حائری شیرازی می‌گوید:

«غرب وقتی می‌خواست همه مشکلات عالم را حل کند، علوم انسانی خود را به عالم صادر کرد، در حالی که بر اساس تفکر صحیح و آیات و روایات اسلامی، علوم انسانی به‌مثابه نان است، پس ما باید علوم انسانی خودمان را می‌داشتیم تا سبک زندگی‌مان را براساس اسلام بسازیم ولی عده‌ای آمدند و علوم انسانی غرب را اسلام ‌مالی کردند. علت همه بدبختی‌ها در جوامع اسلامی را علوم انسانی غربی است. غربی‌ها علوم انسانی غلط‌شان را با کارخانه و دانشگاه‌ها، مانند نان به سر سفره‌های‌مان می‌آورند که این سفره‌ها خروجی‌اش سبک زندگی اسلامی نخواهد شد.»

فقیهان حتی در تحمیل امری کاملاً ظاهری چون حجاب شرعی شکست خورده و حتی با ۷ هزار پلیس مخفی نمی‌توانند زنان را مطابق سبک زندگی ۱۴ قرن پیش بسازند (رجوع شود به مقاله "درس نا آموزی فقیهان از مقاومت زنان").

پس خطای مهلک خامنه‌ای این است که همچنان گمان می‌کند یک دولت به اصطلاح اسلامی قادر خواهد بود جامعه را اسلامی سازد. یعنی درست همانگونه که شهرداری برج میلاد را ساخت، دولت اسلامی هم می‌تواند جامعه اسلامی را بسازد. ذهنیت معمارانه و مهندسی در پس این پیش فرض آرمیده است. خامنه‌ای می‌گوید: «باید با استفاده از دستگاه‌ها و امکانات، به ‌نحوی گفتمان‌سازی شود که الگوی پیشرفت اسلامی - ایرانی، به گفتمانی حاکم بر ذهن‌ها و دل‌های جوانان یعنی نسل آینده‌ی مدیران کشور تبدیل شود.»

اما دستگاه‌ها و امکانات- یعنی دولت- نمی‌توانند به چنین هدفی در دنیایی که تک صدایی نیست و تک صدایی شدنی هم نیست، دست یابند. شاید در دوران اجتماعات ساده قبیله‌گی "امت سازی" امکان پذیر بود، اما در جوامع به شدت رشد کرده، تقسیم شده و هزاران صدایی کنونی، چنین سودایی دست نیافتنی است.

انسان عاقل به جای دنبال کردن اوهام ناممکن، کاهش درد و رنج انسان‌ها را پیشه خواهد کرد. تفکیک شدنی از ناشدنی، نشانه مهمی از عقلانیت است.

♦ بیشتر بخوانید: از همین نویسنده

این مطلب را پسندیدید؟ کمک مالی شما به ما این امکان را خواهد داد که از این نوع مطالب بیشتر منتشر کنیم.

آیا مایل هستید ما را در تحقیق و نوشتن تعداد بیشتری از این‌گونه مطالب یاری کنید؟

.در حال حاضر امکان دریافت کمک مخاطبان ساکن ایران وجود ندارد

توضیح بیشتر در مورد اینکه چطور از ما حمایت کنید

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

 • بابکان

  نوشته خوبی است. سپاسگزارم اقای گنجی و دوستان در زمانه. زحمت کشیدید. زمانی که گفتند در زندان جان گنجی در خطر است، مردم جلوی دانشگاه تهران آمدند و امت حزب اله حاضر در صحنه و سپاه و بسیج بجان بچه ها افتادند. دختر و پسر برایشان فرقی نمی کرد . بیرحمانه میزدند! وارد جزئیات نمی شوم که ... ! آن روز از روزهایی بود که از یاداوری آن دلم خیلی میسوزد. اکنون که کارهای گنجی را می بینم، کمی آرام میشوم، می بینم گرچه بچه ها به خطر افتادند و آسیب دیدند ولی ارزش داشت. ( البته برخی نوشته گنجی را نمی پسندم).

 • علی

  پیروان نظریه ی نورانی و مترقی ولایت فقیه تمدن نوین اسلامی را بنا خواهند کرد. این نه شعار است. ایستادگی و عزم آن ها در 37 سال گذشته و اعتراف دشمنان ملت مسلمان ایران به پیشرفت های خیره کننده جمهوری اسلامی خود گواه روشنی است بر این مدعا.

 • حمید

  آیا زمانیکه که  خمینی مرتب چون یک طوطی عبارت «وحدت کلمه»  را تکرار میکرد کسانی چون ***و خامنه ای و رفسنجانی  و موسوی و امثالهم که مرتب چون یک مرغی که از زمین دانه برمیدارد  به دستش بوسه میزدند سئوال کردند که مقصود ایشان چیست و چه میگویند!؟! بهیچوجه. پس حالا چرا باید دانست که «دولت اسلامی» چه معنا میدهد!؟! هر دو عبارت بی معنایند و ساخته و پرداخته نامسلمانان!!!

 • مبشر انسانیت 2

  من هیچ گله ای از رادیو زمانه ندارم که کامنت توهین امیز صوفی را منتشر کرده. ولی ایا امثال شما صوفی های گمراه من شما به راهپنمایی میکنم به مطالعهه. ح.د من هم شیعه زاده ای بود در خالنواده فقیر و روستایی تحت تاثیر خرافات و مهملات اخوندها ولی به لطف دانش کامپیوتر و اینترنت توانستم به کتابهای ممونعه نقد اسلام و حتی نقد بهایت و مسیحیت و یهودیت و غیره دست یابم. بیش از بیست سال از عمر گرانبهایم در جستجوی حقیقت هدر دادمن. سایتهای زندیق و کتاب 23 سال علی دشتی و کتابهای گنجی و بسیاری دیگر. ت مقایسه ترجمه های مقایسه دعاوی شیعه و سنی و هابیت. انبوهی دروغ و تخطه و سفسطه در این مذاهب اسلامی دیدم. دیدم حتی کتاب پر از نقض و تناقض قران هر کدام از این مذاهب و اخوندها به نفع خود تفسیر و تاویل به رای کردند. ولی یک وجه مشترک همه این مذاهب اهریمنین دارند و آن تکفیر غیر مسلمان در درجه اول و بعد تکفیر عیرمذهبی ها. تمام ادعاهای صلح طلبی این اخوندها مسلمان از ترس و ضعف است. اینان هر جا قدرتی دارزند غیر مسلمان و ختی غیر مذهبی هیا مسلمان معدودم میکنند فقط بخار اختلاف عقیده. انسالنهای نیکوکار و باخلاق به صرف تفاوت عقیده و اباراز عقید تکفیر و اعدام مکینند. من شخصا یک اعلامیه دانشگاه دنداپزشکی دیدم که شرط دستیاری دانان پزشکی را اسلام اعلام کرده بود. ددر تمام سایتهای پذیرش کارموز رشته کامپیوتر فقط چهار دین اسلام و مسیحیت و کلیمی و زرتشتی است. و هیچ گزینه دیگر نیست. یعنی هر کس بخواهد در مدارس ایارن درس بخواند به الجبار باید یکی از یان چهار دین قبول کند. ای صوفی برو مطالعه کنو. من هشدار دادم.و چرا که بعد چند سال خکومتهای منفعت طلب غربی در مقابل رژیمهای سعودی و ایارن و... مماشات میکنند بخاطر منافع کوتاه مدت ولی در اینده نزدیک نسلهای بعدی غرب تاوان سختی بخاطر این خیانت و مماشت سیاستمدران نشان خواهند اد

 • مبشر انسانیت

  خدمت یهودیان ازاداندیش و سکولاردمورکات عرض کنم، انتقاد من از صهیونیزمهای افراطی رد دین یهود نیست. اتفاقا ادیان یهود و مسیحیت به همراه ادیان هندو و بودایی و شرق اسیا خوشبختانه راه حقوق بشر و همزیستی طی کرده و با کنار گذاشتن عقاید افراطی تکفیری برخلاف اسلام و مسلمان، معنی زندگی همزیستی انسانی را درک کرده اند. دیگر نمیخواهند امثال هتیلر جنگ نزادپرستی راه بیندازند. ولی خطر هیتلرهای اسلامی جهان تهدید میکند. جای تاسف است اوباما از سعودی تکفیری-وهابی ترسیده.. د رخالی بلافاصله باید حک توقیف اموال سعودیهای در سارسر جهان غرب صادر شود. ولی هر گونه ایدئلوژی سیاسی بر اساسا دین و مذهب د رنهایت عاقبتش مثل اسلام میشود. اسلام هم باید سکولاریزه شود و یا از بین برود. اسلام کنونی د رانواع شیعی و سنی و وهابی و یغره، منبع تکفیر و تروریست هستند. کشور السارئیل حق یهویدان است ولی انها باید حکومتشان سکولار دوموکرات باشد و به برابری انسانی ایمنان اشاته و عمل کنند. اسارئیل کشور بزرگی برای جمعیت اندک یهودیان است. 20 هزطار کیلومتر برای جمعیت ختی دوب ربار فعلی یهودی جای دارد. کشور های مثل سنگاپور با وسعت کمتر زندگی خوبی دارند. اسارئیلیها به آنچه دارند اکتفا کنند. اسارئیلیها به مردم جهان و مردم فلاکت زده تحت استلای اسلام تروریست پرور کمک کند. امریکا باید بلافاصله دارای سعودی وهابی تروریست پرور بلوکه کند. سه.ودی وهابی مثا ایارن شیعه و ترکیبه اردوعانی پان ترک و پاکستان و افغانستان مراکز تروریست پرورند. روسیه هم اگر دزه عقل دارد نباید حکومتهای تروریست پرور ایران وسوریه اسد تقویت کند. به نظرم غرب میتواند با روسیه توافق کند. کریمه اکثریتش روس هستند و د رگذشته متعلق به روسیه بوده. ارزشش دارد با روسیه غرب به توافق برسد و متحدا کلک رژیمهخای اسلامرگای تروریست ضد غربی و ضد سکولار دمورکاسی مثل ایران و سعودی و پاکستان دنیا محو کنند. مسلمانان هم باید یا مثل مسیحیان و یهودیان و هندو اسایی شرقی حکومت سکولار دمورکاسی بپذیرند . باید در همین دهه شر اسلام تروریست ضد سکولار دمورکاسی کم شود وگرنه ده یابیست سال دیگر اسلام تکفیری همه غرب وروسیه وچین و هندو اسایی شرقی نابود خواهد کرد.

 • حمید

  "تفکیک شدنی از ناشدنی، نشانه مهمی از عقلانیت است." آقای گنجی با همین جمله پر معنا میتوانست مقصود را بیان کرده و احتیاجی به طویل نگاری ایشان نبود. و مگر غیر از این بوده وهست که  خامنه ای و امثال او که خود را فراتر و بالاتر از «امت واحد» مسلمانان دانسته، و همچون خود آقای گنجی،  از قرآن که مظهر عقلانیت است خود را مجزا و تفکیک کرده  و آنرا ،به گفته خدا در قرآن، مهجور ساخته اند؟ و آیا این فرار  و جدایی و تفکیکات باعث نگشته که بیشرمانه به تخلیات و اوهام  خود رو آورده و از برای فریب ونیرنگ جامعه ایرانی که اکثرأ با  «تفکر» و «تعقل» بیگانه اند کشفیات عحیب و غریب خود،  چون جمهوری اسلامی و دولت اسلامی و این اسلامی و اون  اسلامی ، را زیر عناوین غلطی چون اسلام ناب محمدی ارائه  دهند؟  و چون جوابها همه مثبتند خالق حق همواره و بر اساس  تاریخ خلقت خود از ابتدا دیر یا زود این بظاهر شدنیها را به ناشدنی  تبدیل ساخته ومیسازد و خواهد ساخت. و بخصوص در مواقعیکه  دین خالص او بازیچه گروهی و یا ملتی قرار گرفته شود. که دین  حق شدنی است و به خواست خدا و به اجازه او پیروز اما نه به دست  سوداگران دینی چون خمینی در دیروز ویا خامنه ای در امروز.

 • صوفی

  زمانه سانسورچی خوب اراجیف این مثلا مبشر ****را نشردادی !! چی دیدی دراین اباطیل که پایکوبان اینهمه درازگویی این مجنون را انتشاردادی؟؟؟ این باباپاچه کردوکافر عرب وعجم بیگناه وباگناه خصم ودوست را گرفته

 • مبشر انسانیت

  امریکا باید باید برنامه حساب شده حتی با دادن امتیازهای بزرگ به روسیه برنامه ناببودی همزمان این رژیمها گفتم بکند. پاسلام هر دینی غیر از خودش کفر و معتقدان با کفر عدام خواهد بزودی به سراغ چینی ها و شرق آسیا خواهد امد. چینی ها و هندوها هم قربانیان بعدی تکفیری ها خواهند بود. بروید رسائل و محافل شیعه و سنی و وهابی بخوانید هدف نهایی انها نابودی غیر مسلمان است. انها اگر جولیشان نگیرید سکولار ذموکراسی و تمئدن جهانی امروز نابود خواهند کرد. سلام اعم شیعه و سنی و هابی و غیره، انسان غیر از دین و مذهب خودشانف انسان نمیدانند. انها ماهیتا با نظام سکولاردومورکاسی و حقوق بشر و برابر انسانی از جمله برابری زن و مرد مخالفت دارند. امرکیا با حمایت از رژیمهای مذهبی صهیونیستی و سعودی و پاکستان اتمی..و مماشات با رژیمهای شعی ایارن و ر عاقف نسل فرزندان خودش نابود میکند. روسیه وچین هم همین خیانت در حق نسلهای آینده میکنند بخاطر منافع کوتاه مدت. الان روسیه و امرکیا نیازی به نفت این کشورها ندارند. الان وقتش هست یک بار و برای همیشه جهان از شر اسلام و مسلمانان بنیاد دینشان بر تکفیر است نجات دهند. امریکا باید روسیه متاقعا کند و با یک عقب نشنین تاتکتیک نیورهایش از تیررس موشکهای ایران دور کند با بکباران کامل حتی اتمی حزب اله لبنان و ایران و پاکستان و سعودی مراکرنظامی اش نابود کند. وگرنه ده- بیست سال دیگر و بدست اوردن موشکهای قاره پیما انها همین معماله با انها خواهند کرد. این را آخوندها صراحتا درمحافل خصوصی که برای ششتشوی مغزی مسلمانان نادان ترتیب میدهند میگویند که جنگ اخر الزمان حتمی است.

 • مبشر انسانیت

  من فقط چند نکته میگیوم از هیولای اسلام. شنیدم در دستگاه قضایی ایران دارند همه فارغ التحصیلان به تدریج بیرون میکنند و جایشان اخوندهای بیسواد و خرافه پرست بعنوان قاضی جای میدهند. صداو سیمای اهریمنی در قم دانشگاه تربیت تهیه کننده درست کرده تا اخوندها تهیه کننده کند. برنامه اینست در اینده همه سفیران آخوند شوند. چون اینان فقط میخواهند ؟اخوندها همه مناصب اصلی کشور بگرند. تمدنی در کار نیستو همه ادیان حتی اسلام دارای نکات و بایستهای اخلاقی استو. بله هر انسانی میداند ردوغ بداست و راستگویی خوبستو. باید به عهد و پیمان وفادار بود. اینها دستاوردهای هزاران ساله اخلاقی بشری است و وارد ادیان شده. ولی ادیان بخصوص اسلام همین دستاوردهای اخلاقی را آلوده خرافت کرده و حتنی خدا را با مفاهیم دروغین و منفعت طلبانه الوده کرده و هزاران خدا بوجود اورده. شاید خیلی از انسانها موقع درماندگی دوست داشته باشند در خلوت خصوصی خود خدایی ندا سر دهند و در اخرین نامیدی از خدا امیدی بسازند. .ولی این ادیان از خدا یم هیولای ساختند. تنها راه نابودی همه حومتهای اسلامی است. جمهوری های اسلایمی ایران پاکستان افغانستان نظام اسد سعودی مرتجعان عرب در اولیت هستند. این ننگ است امریکا چند هزار تریلیون ثروتف با تهید رژیم ارتجاعی و جتنایتکار و تروریست پرور سعودی، جا بزند و بخاطر 700 میلیارد دلار باج به این رژیم بدهد و اسناد دخالت کشتار هموطنان امرکیایی اوباما وتو کند و از سعودی جانی حمایت کند. در حالیکه باید بلافاصله حکم توقیف اموال این رژیم انجام دهد.

 • مبشر انسانیت

  اما من به ایرانی شیعه زاده که از اعقاید اجدادم برئت میکنم، به روسیه و امریکا و غرب میگویم، دیگر عصر گول زدن مسلمان تمام شده. اسلام از شیع و سنی و تا وهابیت همگی نقاط مشترکی دارند. قرآن کتابی سراسر مبهم و تفسیر بردار است. پس چندین دهه باید فهمیده باشند مسلمانان غیر از خودشان کافر و مستجاب مرگ میدانند. اگر سعودی یا ایارنی شیعه و هر مسلمانی فعلا مماشات میکند و با پول نفت و دیگر منابع اسلحه و تکنولوزی نظامی میخرد و در ظاهر دوست شما است بدانید در دل ارزوی نابودی شما دارد. با شما همان کاری خواهد کرد که درصدر اسلام با امپراتوریهای ایران و روم و مصر... کرد. شما را یاد بهدیلی پر ظلالت السلام و بردگی و بندگی آخوند دراورده یا نابود خواهد. پیامی به پوتین خودخواه بدهم. ای پوتین بدان بزودی تروریستهای مسلمان اعم شیع و سنی و هابی و غیره کشورتان باتش میکشند. با حمایت و همکاری با ج.ا.ایران و اسد و حزب الله به خیال خامت پایگاهی داری. ولی بدان در آستینت مار پرورش میدهی و روزی ملت روسیه به کام مگر مسلمان گرفتار میکنی ای پوتین.

 • مبشر انسانیت

  غرب و در راسش امریکا با بزرگرتین ذراتخانه سلاح و به همراه روسیه میتوانند نجات دهنده جهان باشند ولی افسوس که دموکراسی در این کشورها ناقص است. در امریکا لابی گری و خریدن رای و سیاستمدارن خودفروخته پول نمیگذارد و در روسیه گرفتار مافیا و دیکتاتور پوتین است.

 • مبشر انسانیت

  اسیستمهای شبه گشتاپو اطلاعات نظام با بکار گیری خودفروختگان مهندس و متخصصص و مخابراتی.... منتقدان شجاع و انسان دوست گیرانداخته و در زندانها زجرکش کرده یا اعدام یا ترور میکنند. این نظام ج.ا. در ایران همانند اسلاف جنایتکارش از نازیها و بلشویکها و چینی های کمونیست بگیر تا صدامیان و قذافی و رژیمهای مرتجع حاشیه حلیج فارس و در راس ان رژیم جنایتکار و داعش پرو مملک عربی سعودی... همه اینها جانیان هستند تمدن و فرهنگ و انسان دوتسی و صلح و همزیستی جهانیان تهدید میکنند. من امیدی ندارم همسنهای ما در زمان عمرمان جهانی از صلح و همزیستی ببینیم. همه این گفته وآرزوها برای نسلهای آینده است. میدانم امثال آقای گنجی و همه کسانی درگفتار یا عمل در راه صلح و حقوق بشر کرای میکنند برای نسل آینده است. من سالها پای منبر و تلویوزینواین آخوندها شیعی و سنی و هابی نشستم. انها در تربیونهایبین المللی به دروغ میگویند دین اسلام دین صلح است ولی در محافل خصوصی همه را تکفیر میکنند حتی مذاهب همیدگر. اینها حتی همدیگر قبول ندارند. ولی در کمال تاسف بگویمف امروزه تنها کشورهایی میتوانند واقعا جهان از شر این هیولاهایی ضد انسانی که نام بردم نجات دهند خودشان آلوده سیاستهای کثیف و تحت نفوذ لابیهای جنایت کاری چون صهیونیست و سعودی و حتی جمهوری اسلامی هستند. صهیونستها و سعودیها و نظام ایران را ما جدا از مردم عرب و یهودی و ایارنی میداینم. ولی متاسفانه سیستم تبلیغاتی این رژیمها از میان همین مردم یار گیری میکنند.

 • مبشر انسانیت

  آقای گنجی و همه کسانی که امکانی دارید در رسانه، از جمله رسانه وزین وفرهیخته رادیو زمانه روشنگری مکینید. من ناچیز از خواندن مقالات شما و سالها مطالعه و ازمون و خطا، نظراتم میگویم.بسیاری حرفهای اقای گنجی درست است. این خوبست برخی افراد شجاع بع راس هرم قدرت اهریمنی نظام ضدانسانی حمهوری اسلامی انتقاد کنند. چرا که این اهرین ج.ا.ایران چنان هیبت هیولایی در سایه ترور و وحشت و اعضای مخفی ترورریست حزباللی و فلسطینی و افغانی.. در جهان گسترش داده که خیلی جرات نام بردن از خامنه و اهل بیت منحوسش ندارند.