«جعل روزنامه‌نگار» در پروژه امنیتی نفوذ

در میان محکومان پروژه امنیتی نفوذ که حکم آن‌ها هفتم اردیبهشت ماه اعلام شد، نامی وجود دارد که روزنامه‌نگار نیست، اما در میان روزنامه‌نگار قرار گرفته است: داود اسدی.