عربستان به دنبال خروج از دردسر نفت

“چشم انداز ۲۰۳۰” طرحی برای بزرگترین اصلاحات اقتصادی و اجتماعی در تاریخ پادشاهی سعودی است. محور: ایجاد بزرگترین صندوق ذخیره ارزی دنیا و خصوصی‌کردن پنج درصد سهام شرکت نفت آرامکو.