Share

حسینعلی امیری، قائم مقام و سخنگوی وزیر کشور گفت در دور دوم انتخابات مجلس دهم مشارکت مردم ۵۹ درصدی بوده و در مقایسه با مرحله دوم مجلس نهم، سه درصد رشد داشته است.

election-3

امیری روز شنبه ۱۱ اردیبهشت ضمن اعلام این خبر افزود ۴۷ درصد از منتخبان مرحله دوم انتخابات مجلس زنان و ۵۳ درصد مردان هستند.

همچنین از ۶۸ منتخب انتخابات مرحله دوم مجلس، چهار نفر زن و ۶۴ نفر مرد هستند.

قائم مقام وزارت کشور ترکیب سنی انتخاب‌شدگان را بین ۳۰ تا ۳۵ سال سه نفر، ۶۱ تا ۶۵ سال چهار نفر و ۴۶ تا ۵۰ سال را ۱۷ نفر اعلام کرد.

دور دوم انتخابات مجلس دهم روز گذشته، جمعه ۱۰ اردیبهشت در ۲۱ استان و ۱۲۱ شهرستان ایران برگزار شد.

Share