«۲۷ زندانی اهل سنت در خطر اعدام قرار دارند»

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در گزارشی هشدار داده‌اند که ۲۷ زندانی سنی‌مذهب در زندان رجایی‌شهر کرج در خطر اعدام قرار دارند.