چالش‌های کپی‌رایت در ایران

الاهه نجفی – ایران قصد دارد زمینه‌های تجارت جهانی را گسترش دهد اما ابتدا باید مالکیت فکری را به رسمیت بشناسد. نگاهی گذرا به چالش‌های معاهده جهانی کپی رایت در ایران.