تعطیلی بیش از هفت هزار واحد صنعتی در ایران

در سال‌های اخیر ده‌ها واحد صنعتی در مناطق مختلف ایران تعطیل شده‌اند و مدام خبرهایی از این دست منتشر می‌شوند. اکنون معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید کمتر از ۳۰ هزار واحد صنعتی در ایران کار می‌کنند.