اهل سنت در ایران، «برادران دینی» یا «سلفی‌های وهابی»؟

محسن کاکارش- نهادهای حقوق بشری در چند سال اخیر علاوه بر لیست اعدامیان سنی مذهب، لیست‌های بلندبالایی از اسامی شهروندان اهل سنت منتشر کرده‌اند که در زندان به سر می‌برند.