ناهید کشاورز: کافه پناهنده‌ها

زندگی پناهجوبان در کافه‌ای در یکی از شهرهای آلمان در کنار زنی به نام مارگریت که با چند پناهجو ازدواج کرده و طلاق گرفته. آرزوی صاحب کافه برآورده می‌شود؟