ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

دنگ و فنگ عمامه

مدتی است که ارباب عمایم (صاحبان عمامه، عمامه‌داران) مراسمی باب کرده‌اند به نام عمامه‌گذاری، و این لغت را ساخته‌اند در قیاس با تاج‌گذاری.

قبلاً مراسمی به اسم عمامه‌گذاری وجود نداشت. عمامه پارچه درازی بود که ملا دور سرش می‌پیچید و بر سر نهادن آن با دنگ و فنگ خاصی همراه نبود. اما مدتی است که ارباب عمایم (صاحبان عمامه، عمامه‌داران) مراسمی باب کرده‌اند به نام عمامه‌گذاری، و این لغت را ساخته‌اند در قیاس با تاج‌گذاری.

عکس‌های زیر گوشه‌هایی از مراسم عمامه‌گذاری (قم، پنج‌شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵) در حضور آیت‌الله محمدتقی مصباح را نشان می‌دهند.

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

  • امیر

    چنین نیست و از قدیم این مراسم وجود داشته است. عنوانی هم که به این مراسم اطلاق میشده دقیقا "تاجگذاری" بوده است. اتفاقا همین اواخر هم رضا کیانیان در مصاحبه اش با برنامهء دید در شب به این مراسم اشاره ای کرد.

  • ناظر

    در قیاس با کلاه گذاری است و نه تاج گذاری ، کلاه گذاری مناسب تر است !