عفو بین‌الملل خواهان توقف اعدام علیرضا تاجیکی شد

سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای از مقامات ایران خواسته اعدام علیرضا تاجیکی محکوم به اعدامی را که در زمان بازداشت ۱۵ سال داشته، متوقف کنند. او قرار است یکشنبه ۲۶ اردیبهشت اعدام شود.