حمله به یک کلیسای خانگی در رشت

در حمله نیروهای امنیتی به یک کلیسای خانگی در شهر رشت، پنج تن از اعضا این کلیسا بازداشت و سپس دو تن از آنان آزاد شدند.