اعترافات یک مدل خطرناک

فیلمی از یک جلسه بازپرسی در رسانه‌های داخل ایران منتشر شده است. عباس جعفری دولت‌آبادی از یک زن بازپرسی می‌کند. آن زن الهام عرب، یک «مدل» است.