افزایش قیمت بنزین در نیمه دوم امسال؛ ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ تومان

دولت از اعلام قیمت جدید بنزین خودداری می‌کند اما برخی منابع از افزایش ۲۶۵ تا ۴۵۰تومان قیمت هر لیتر بنزین خبر داده و قیمت بنزین آزاد را ۱۵۰۰تومان اعلام کردند.