چرا بانک‌های اروپایی وارد معامله با ایران نمی‌شوند؟

ایرج ادیب‌زاده – بانک‌های اروپایی می‌گویند آمریکا از آنها می‌خواهد کاری را انجام دهند که هنوز برای خود بانک‌های آمریکایی غیرقانونی است. آیا این مساله نوعی تناقض در سیاست‌های ایالات متحده نیست؟