شلاق و حبس؛ احکام قضایی حیوان‌آزاری در ایران

در ایران اگرچه حیوان‌آزاری هنوز جرم‌انگاری نشده است اما در پی حساسیت افکار عموم و واکنش‌های حیوان‌دوستان، دستگاه‌ قضایی بر مبنای قواعد فقهی و قوانین کیفری برخورد قضایی با متهمان حیوان‌آزاری را تشدید کرده‌اند.