علی خامنه‌ای و آسیب‌های اجتماعی: مردم عائله ما هستند

علی خامنه‌‌ای از مسئولان جمهوری اسلامی خواسته است برای حل مشکلات اجتماعی مردم را عائله خود بدانند: «ما مسئولان کشوریم دیگر. این ملت، این کشور، این مرزها، این فضای زندگی، عائله‌ ماست.»