اعتراض بازداشت‌شدگان «پروژه نفوذ» ‌به احکام‌شان

آفرین چیت‌ساز، احسان مازندانی، احسان صفرزایی و داود اسدی که به پنج تا ۱۰ سال حبس محکوم شده‌اند، با ارائه لایحه فرجام‌خواهی به حکم‌های صادر‌ شده اعتراض کرد‌ند.