ابراز نگرانی سازمان گزارش‌گران بدون مرز درباره وضعیت دو روزنامه‌نگار زندانی

سازمان گزارش‌گران بدون مرز از احمد شهید خواسته تا هر‌چه سریع‌تر در مورد محمد‌صدیق کبود‌وند و احسان مازندرانی دست به عمل بزند و از مقام‌های ایرانی پاسخ و توضیح بخواهد.