لیبرمن، ناسیونالیست افراطی، وزیر دفاع اسرائیل شد

کابینه اسرائیل بیشتر به سوی راست کشیده شد. حزب ناسیونالیست افراطی «اسرائیل خانه ما» وارد کابینه بنیامین نتانیاهو شد، اما نه بدون شرط.