۸ استان ایران درگیر خشکسالی شدید تا بسیار شدیدند

شاهرخ فاتح، رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی ایران می‌گوید ۱۰ درصد از مساحت ایران دچار خشکسالی شدید است.